Zagadnienia dla studentów


PRAKTYKI STUDENCKIE

Procedura praktyk w formie prezentacji dr Ciskowskiego - zwrócić uwagę na slajd nr 3

NOWE ZASADY DOTYCZĄCE PRAKTYK - o praktykach na stronie wydziałowej oraz wzory dokumentów

Dokumenty z praktyk można składać w nieprzekraczalnym terminie 31.X.2017. Ze względu na częste błędy lub braki w dokumentach (zwłaszcza, jeżeli chodzi o zaliczenie pracy jako praktyki) sugeruję ich wcześniejsze złożenie.Struktury danych i złożoność obliczeniowa -ćwiczenia


Logika układów cyfrowych - laboratorium

Instrukcje laboratoryjne

Ogólne warunki zaliczenia przedmiotu

Synteza liczników synchronicznych

Pamięci oraz szeregowe sumatory, subtraktory i komparatory


Rozproszone i obiektowe bazy danych


Projektowanie efektywnych algorytmów - projekt


Prace dyplomowe

Link do szablonu pracy dyplomowej


Urządzenia peryferyjne - laboratorium


Wszelkie pytania można zadawać także poprzez email politechniczny - jaroslaw.mierzwaATpwr.edu.pl (AT oznacza symbol @). Sugeruje się studentom używanie swojego politechnicznego adresu mailowego, gdyż zmniejsza to prawdopodobieństwo potraktowania maila jako SPAMu


GODZINY KONSULTACJI dla studentów w sesji zimowej 2017/18: wtorek, czwartek 11-13

Miejsce:sala 306, budynek C-3, ul. Janiszewskiego 11/17, telefon(tylko w godzinach konsultacji) - 71 320-32-88