Zagadnienia dla studentów


PRAKTYKI STUDENCKIE

NOWE ZASADY DOTYCZĄCE PRAKTYK - o praktykach na stronie wydziałowej oraz wzory dokumentówStruktury danych i złożoność obliczeniowa -ćwiczenia


Struktury danych i złożoność obliczeniowa - projekt


Logika układów cyfrowych - laboratorium

Instrukcje laboratoryjne

Ogólne warunki zaliczenia przedmiotu

Synteza liczników synchronicznych

Pamięci oraz szeregowe sumatory, subtraktory i komparatory


Rozproszone i obiektowe bazy danych


Projektowanie efektywnych algorytmów - projekt


Urządzenia peryferyjne - laboratorium


Prace dyplomowe

Link do szablonu pracy dyplomowej


Wszelkie pytania można zadawać także poprzez email politechniczny - jaroslaw.mierzwaATpwr.edu.pl (AT oznacza symbol @). Sugeruje się studentom używanie swojego politechnicznego adresu mailowego, gdyż zmniejsza to prawdopodobieństwo potraktowania maila jako SPAMu


GODZINY KONSULTACJI dla studentów w semestrze letnim 2018/19: wtorek 15:00-17:00, czwartek 9:15-11:15

Miejsce:sala 306, budynek C-3, ul. Janiszewskiego 11/17, telefon(tylko w godzinach konsultacji) - 71 320-32-88