Zagadnienia dla studentów


PRAKTYKI STUDENCKIE

NOWE ZASADY DOTYCZĄCE PRAKTYK - o praktykach na stronie wydziałowej oraz wzory dokumentów


Projektowanie efektywnych algorytmów - projekt


Logika układów cyfrowych - laboratorium

Instrukcje laboratoryjne

Ogólne warunki zaliczenia przedmiotu

Synteza liczników synchronicznych

Pamięci oraz szeregowe sumatory, subtraktory i komparatory


Rozproszone i obiektowe bazy danych


Urządzenia peryferyjne - laboratorium


Struktury danych i złożoność obliczeniowa -ćwiczenia

Kolokwium poprawkowe z ćwiczeń dla wszystkich grup odbędzie się dnia 25-06-2019(wtorek) w sali 23C-3 o godzinie 17:45


Struktury danych i złożoność obliczeniowa - projekt


Prace dyplomowe

Link do szablonu pracy dyplomowej


Wszelkie pytania można zadawać także poprzez email politechniczny - jaroslaw.mierzwaATpwr.edu.pl (AT oznacza symbol @). Sugeruje się studentom używanie swojego politechnicznego adresu mailowego, gdyż zmniejsza to prawdopodobieństwo potraktowania maila jako SPAMu


GODZINY KONSULTACJI dla studentów w semestrze zimowym 2019/20: wtorek 19-20, środa 14:15-15:15, czwartek 18:45-19:45, piątek parzysty 8-9 oraz 11-13, piątek niep. 10-13

Miejsce:sala 306, budynek C-3, ul. Janiszewskiego 11/17, telefon(tylko w godzinach konsultacji) - 71 320-32-88